Ikona skąd się wzięła i kto pierwszy ją napisał?

Ikona słowo to pochodzi z εἰκών, eikón, obraz – słowem tym określamy obraz sakralny. Ikona przedstawia postaci świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Ikona jest to charakterystyczny obraz dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego  i grekokatolickiego. Pierwowzorem ikon były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności, portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe. Ikona wywodzi się zatem z malarstwa portretowego. Informacje o istnieniu ikon Chrystusa, Marii, Świętego Piotra i Pawła oraz innych świętych znaleźć można po raz pierwszy w pismach z IV wieku. Dokumenty Soboru nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich. Według tradycji autorem … Czytaj dalej Ikona skąd się wzięła i kto pierwszy ją napisał?