Ikona skąd się wzięła i kto pierwszy ją napisał?

Ikona słowo to pochodzi z εἰκών, eikón, obraz – słowem tym określamy obraz sakralny. Ikona przedstawia postaci świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Ikona jest to charakterystyczny obraz dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego  i grekokatolickiego. Pierwowzorem ikon były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności, portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe. Ikona wywodzi się zatem z malarstwa portretowego. Informacje o istnieniu ikon Chrystusa, Marii, Świętego Piotra i Pawła oraz innych świętych znaleźć można po raz pierwszy w pismach z IV wieku. Dokumenty Soboru nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich. Według tradycji autorem … Czytaj dalej Ikona skąd się wzięła i kto pierwszy ją napisał?

Podpisy na ikonach Matki Boskiej i Jezusa

Pierwotnie napisy na ikonach wykonywane były w języku greckim. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się w języku cerkiewnosłowiańskim. Dzisiaj coraz częściej już widzimy napisy w językach narodowych: rosyjskim, ukraińskim, polskim czy angielskim. Ikony Chrystusa noszą napis: ΙΣ ΧΣ (IC XC), który jest skrótem od greckich słów ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (IHCOYC XPICTOC). W nimbie krzyżowym wpisane są inskrypcje: ὁ ὤν – tłumaczone jako: „Ten, który jest”. Bogurodzica na ikonach podpisywana jest monogramem MP ΘY, będącym skrótem od greckiego: ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ – Matka Boga. Czytaj dalej Podpisy na ikonach Matki Boskiej i Jezusa