Święta Góra

To przepiękna niedostępna dla ludzkiego oka zamieszkała od wieków wyłącznie przez mnichów prawosławnych wyspa Athos.

Co wiemy o tym miejscu? To szczególne miejsce gdzie powstało wiele przepięknie położonych prawosławnych monasterów. Wspólnota monastyczna powstała na Athos przed 843 rokiem. Założona przez mnichów z Athos którzy brali udział w uroczystości oficjalnego przywrócenia kultu ikon w Konstantynopolu. Czterdzieści lat później mnisi zostali zwolnieni z podatków na mocy dekretu cesarza Bazylego I. Dokument nadawał im wyłączną własność ziemi na półwyspie. Z myślą o wspólnocie monastycznej twórca Wielkiej Ławry,  Atanazy a Athos, opracował zbiór reguł, porządkujących życie codzienne zakonników, które miało koncentrować się na pracy na roli oraz modlitwie.

Mnisi do dziś żyją w surowych warunkach, często w odosobnieniu. Kierują się zasadą 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy, 8 godzin snu i odpoczynku. Często w nocy prowadzone są modlitwy, a w dzień praca i spoczynek.  Przyjęte jest też, że nie korzysta się z najnowszych osiągnięć cywilizacji.

Na wyspie obowiązuje zakaz filmowania i nagrywania dźwięku. Wstęp do bibliotek i skarbców jest możliwy wyłącznie za specjalnym zezwoleniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji oraz Patriarchy Konstantynopola.  Wizy wydaje się dla cudzoziemców w ilości tylko 10-ciu dziennie i wyłącznie dla mężczyzn /wielka szkoda!/.

Dla piszących ikony jest tajemnicą skrywającą nieodkryte jeszcze historie i wizerunki ikon. Ikona nie jest bowiem zarezerwowana wyłącznie dla wiary prawosławnej ale również i dla katolików. Przekazuje bowiem tą samą historię.

Góra Athos, kryje wiele ciekawych historii i zabytków w swych monasterskich skarbcach. Jednymi z nich  są fragmenty drzewa krzyżowego, korony cierniowej, krwi i pieluszek Pana Jezusa, szczątki Jana Chrzciciela czy też pas ofiarowany przez Maryję.

Według legendy w 48 roku Najświętsza Bogurodzica oraz Apostoł Jan, przepływali w pobliżu na statku ze Starej Jaffy w Izraelu na Cypr, by odwiedzić Łazarza. Podczas burzy statek musiał zmienić kurs i zakotwiczyć na brzegu Athos. W pobliżu obecnego klasztoru Iviron. Matka Boża zeszła na ląd i zachwyciła się pięknem tego miejsca. Zwróciła się z prośba do Syna, żeby uczynił ten kraj jej ogrodem. Prośba została wysłuchana, w odpowiedzi usłyszała słowa: „Miejsce to będzie Twoim dziedzictwem, rajskim ogrodem i przystanią zbawienia” i od tego czasu nazywają Athos – Ogrodem Bogurodzicy, odmawiając prawa wstępu na półwysep innym kobietom…

Od lat 50-tych XI wieku na terenie półwyspu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania kobiet. Dotyczy on również zwierząt hodowlanych, na wyspie są tylko płci męskiej. Zakaz ten wprowadził cesarz Konstantyn IX Monomach (1042-1055).

 

Vatopedi monaster

Serdecznie zapraszam do śledzenia mojego bloga.

 

Reklama