Święta Aleksandra Cesarzowa

Ilustracja
Ikona Św.Aleksandry Cesarzowej III wiek

Aleksandra Cesarzowa jest świętą kościoła katolickiego i prawosławia. Pierwsze informacje o Aleksandrze pochodzą z żywota Św. Jerzego Męczennika z około 303 roku. Cesarzowa Aleksandra poniosła śmierć w Nikodemii wraz ze Świętym Jerzym, z rozkazu cesarza Dioklecjana.

Aleksandra uwierzyła w Chrystusa, będąc świadkiem cudownego zagojenia się ran zadanych Jerzemu w czasie tortur. Poraniony ostrzami noży i gwoździami na kole tortur wskutek interwencji anioła jego rany uległy zagojeniu. Pod wpływem tego wydarzenia Aleksandra chciała natychmiast wyznać swoją wiarę w Chrystusa. W obawie o jej życie prokonsul Magnecjusz odwiódł ją od tego zamiaru. Aleksandra jednak ponownie była świadkiem cudu. Zobaczyła jak Jerzy, zanurzony przez 3 dni po ramiona w jamie z niegaszonym wapnem, wyszedł z tego bez szwanku. Dowiedziawszy się ponadto, że znakiem krzyża rozbił wszystkie posągi bogów w świątyni Apollina, nie mogła już dłużej ukrywać swojej wiary i otwarcie wyznała wiarę w Chrystusa, wyśmiewając pogańskich bogów. Tym czynem przesądziła o swoim losie, cesarz Dioklecjan rozkazał ją ściąć wraz z Jerzym. Aleksandra chętnie poddała się karze, jednak w drodze na miejsce kaźni zasłabła. Przysiadła na przydrożnym kamieniu aby odpocząć i zmarła. Według innej wersji została ścięta wspólnie ze Świętym Jerzym.

Próbowano ustalić czyją żoną święta była. Okazało się to jednak niemożliwe, ponieważ nie zachowały się na ten temat jednoznaczne informacje. Prawdopodobne jest, że Aleksandra była wdową po jednym z poprzedników cesarza Dioklecjana. Pomiędzy 270 a 284 rokiem imperium rządziło aż 15 władców!

W ikonografii Aleksandra jest tradycyjnie przedstawiana w cesarskiej szacie i koronie na głowie, często z krzyżem w ręku. Jej wspomnienie przypada 23 lub 21 kwietnia, w kościele koptyjskim 10 kwietnia.

Poza nią jest jeszcze jedna znana Św. Aleksandra z Galacji, która zmarła ok. 300 lub 310 roku, również przez śmierć męczeńską. To święta chrześcijańska i prawosławna.

 

Aleksandra Cesarzowa Mikołaj Bodarewski