Pieta – Nie płacz nade mną Matko…

Słowo pochodzi z j. włoskiego pietà, „miłosierdzie”,  „litość” ; z j. łacińskiego pietas, „miłość zgodna z powołaniem”. Pojęcie to oznacza nie tylko opłakiwanie, czy pobożność ale również miłość rodzicielską i miłość ojczyzny. Pieta znana jest bardziej sztuce jako rzeźba przedstawiająca Marię trzymającą na … Czytaj dalej Pieta – Nie płacz nade mną Matko…

Typy przedstawień w ikonach

Kanon ikonograficzny pozostaje od wieków niezmienny i również przedstawienia Jezusa Chrystusa i Maryji. Wizerunki te przedstawiane są w charakterystycznej formie i noszą różne nazwy.   I tak Chrystus jest przedstawiany najczęściej w trzech formach: Mandylionu czyli Świętego Oblicza, obraz zwany „niemalowanym ręką ludzką”, to wierny wizerunek pozostawiony przez samego Jezusa, Chrystusa w Chwale, zasiadający na tronie oraz trzymający księgę; Pantokratora czyli Wszechwładcy, pełen majestatu z uniesioną dłonią w geście błogosławieństwa, w lewej dłoni trzyma księgę otwartą lub zamkniętą. Przedstawienia Maryi odnajdujemy w czterech powtarzających się formach: Dziewicę Modlącą się znaną również jako Matka Boża Oranta lub Matka Boża Znaku, Matka … Czytaj dalej Typy przedstawień w ikonach