Typy przedstawień w ikonach

Kanon ikonograficzny pozostaje od wieków niezmienny i również przedstawienia Jezusa Chrystusa i Maryji. Wizerunki te przedstawiane są w charakterystycznej formie i noszą różne nazwy.   I tak Chrystus jest przedstawiany najczęściej w trzech formach: Mandylionu czyli Świętego Oblicza, obraz zwany „niemalowanym ręką ludzką”, to wierny wizerunek pozostawiony przez samego Jezusa, Chrystusa w Chwale, zasiadający na tronie oraz trzymający księgę; Pantokratora czyli Wszechwładcy, pełen majestatu z uniesioną dłonią w geście błogosławieństwa, w lewej dłoni trzyma księgę otwartą lub zamkniętą. Przedstawienia Maryi odnajdujemy w czterech powtarzających się formach: Dziewicę Modlącą się znaną również jako Matka Boża Oranta lub Matka Boża Znaku, Matka … Czytaj dalej Typy przedstawień w ikonach